Om   dat   te   bereiken   schept   Vredegoor   een   atmosfeer   die   voortdurend   ambivalent   blijft.   Hij   zet zware    ronde    lijnen    tegenover    strakke    rechte,    combineert    kleuren    die    elkaar    schijnbaar tegenspreken   en   gebruikt   diverse   technieken,   waardoor   het   onmogelijk   wordt   het   werk   in   het hokje   schilderij,   ets   of   collage   onder   te   brengen.   Vaak   is   er   de   suggestie   van   herkenbaarheid; even   denkt   de   kijker   iets   vertrouwds   te   zien,   om   het   volgende   moment   het   spoor   weer   bijster   te raken.   Chaos   blijkt   tegenover   controle   op   te   treden,   verftoetsen   contrasteren   met   krijtstrepen   en zo   wordt   de   kijker   al   snel   in   de   positie   gemanoeuvreerd   van   een   koorddanser,   die   moet   trachten zijn    evenwicht    te    bewaren    tussen    hemel    en    aarde,    lucht    en    steen,    en    moet    kiezen    uit verschillende    interpretaties    van    wat    hij    ziet.    Opmerkelijk    is    dat    ook    het    kunstwerk    zelf tweeslachtig   wordt   en,   lijkt   het,   zelf   moet   bepalen   wat   nu   precies   zijn   positie   in   de   wereld   zal zijn.
Om   dit   werk   te   kunnen   maken   heeft   Vredegoor   eigenlijk   alleen   maar   rust   nodig.   Hij   trekt   zich terug    in    zijn    atelier    in    Arnhem    of    in    de    Auvergne,    en    volgt    zijn    ingevingen.    Een    echte atelierschilder   dus,   maar   wel   een   die   werkt   volgens   geheel   eigen   wetten;   de   ene   keer   haalt   hij de   lijmkam   door   de   verf,   de   andere   keer   brengt   hij   de   lijn   op   het   doek   aan   door   een   uitgeknipte papieren strook op te plakken. (……)
Hans Vredegoor betitelt zijn werken wel als landschappen van de geest. Daarmee is dan meteen het beslissende element in zijn werk genoemd, want om een simpele passieve waarneming gaat het hier al lang niet meer. Nee, de toeschouwer wordt aan het werk gezet, en de beslissingen die Vredegoor hem dwingt te nemen zijn bepalend voor het soort schilderij dat uiteindelijk opdoemt.
Tussen toeval en contrôle
uit Kunstbeeld, ter gelegenheid van de expositie bij Galerie Delfi Form in Zwolle, 2002
Hans Vredegoor