In feite spelen de schilderijen van Hans Vredegoor een spelletje met de kijker. De kunstenaar daagt uit met herkenbare flitsen en zet het publiek tegelijkertijd op het verkeerde been. Wie denkt in het niemandsland tussen figuratief en abstract enig houvast te hebben gevonden, blijkt juist te dwalen. Vredegoor presteert het om toeschouwers voortdurend een aantrekkelijk lokaas voor te houden waarmee ze gegarandeerd de mist ingaan. De kunstenaar stelt zich echter wel op als een kijktherapeut die het creatieve voorstellingsvermogen van galeriebezoekers wat tracht aan te scherpen. (….)
Vredegoor: "Vertrouwde waarnemingen leveren altijd aspecten op waar je ook abstract mee uit de voeten kunt. Door het toepassen van licht- en donkereffecten kunnen bijvoorbeeld gefantaseerde vormsuggesties een uitstraling krijgen van iets herkenbaars. Het grensgebied van fantasie en werkelijkheid wordt daarmee al gauw betreden. Voor mij beantwoordt een schilderij nooit aan een zorgvuldig voorbereid scenario. Iedere ingreep op het doek vraagt om een antwoord. Daarmee wordt eigenlijk een artistieke kettingreactie op gang gebracht. Ik stort mij in een avontuur waarvan de afloop onvoorspelbaar blijft". (…..) Soms wordt een aangeboden titel ingezet als een middel om de bezoeker gaandeweg aan het twijfelen te brengen. Zo wordt ‘Beker van verlangen’ ingebracht als een dubieus figuratief thema om het schemerachtige grensgebied tussen figuratief en abstract te leren kennen. De kijker krijgt daarbij nadrukkelijk een vormenpakket voorgeschoteld. Bij nadere beschouwing verliezen alle bekers echter hun identiteit en krijgen geleidelijk aan een abstracte status. Daarmee worden de rollen van kunstenaar en publiek in feite omgedraaid. De toeschouwer wordt aan het werk gezet om de abstractie te zien en Hans Vredegoor trekt zich terug om gade te slaan hoe dat proces verloopt. Hoewel Vredegoor zeker geen aspiraties heeft als genreschilder, kwalificeert hij zijn schilderijen als ‘landschappen van de geest’. Tussen de muren van zijn ateliers in Arnhem en de Franse Auvergne voelt hij zich voortreffelijk op zijn plaats. Blauwe luchten en pittoreske bospartijen staan echter niet op zijn programma. Vredegoor onderneemt het liefst zwerftochten door zijn innerlijke belevingswereld.
Vredegoor toont bedrevenheid in abstracte kettingreacties
Alkmaarsche Courant, door Onno Hoedeman, 30 juni 2000 tet gelegenheid van de expositie in de
kunstuitleen van Alkmaar.
Hans Vredegoor